XE CHUYÊN DỤNG

HU6 - BỒN CÁM TRỤC VÍT
Tải trọng: 24 m3
HU6 - BỒN CÁM THỔI
Tải trọng: 24 m3
HU6 - BỒN XITEC
Tải trọng: 21m3
K4MVF
Tải trọng: 7m3
HC6 - THÙNG ĐÔNG LẠNH
Tải trọng: 7.7 TẤN
HC6 - TẢI CẨU
Tải trọng: 7.1 TẤN